PRZEDSZKOLE

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek powstało we wrześniu 2012 r.

Przedszkole jest prowadzone przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek.
Siostry Urszulanki na całym świecie zajmują się wychowaniem dzieci i młodzieży,
gdyż tą misje wyznaczył im Założyciel Ks. Franciszek Della Madonna.
MISJA PRZEDSZKOLA


w wychowaniu dziecka:

dążymy do harmonijnego rozwoju dziecka:
     - emocjonalnego
     - poznawczego
     - społecznego
     - duchowego;

w centrum naszego zainteresowania jest dziecko:
     każdemu dziecku zapewniamy  
     szacunek dla jego godności i respektowanie jego tożsamości;

promujemy chrześcijański system wartości;

uwzględniamy indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka;

oferujemy przestrzeń, w której dzieci będą czuły się akceptowane,
     kochane i bezpieczne;

uwzględniamy stałą współpracę z Rodzicami.


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00

W przedszkolu zapewniamy 75 miejsc

Sale przedszkolne:

    SZATNIA     
 
   KORYTARZ DO SAL  
 
  SALA GRUPY NAJSTARSZEJ 
 
SALA GRUPY ŚREDNEJ 

SALA GRUPY najmłodszej
TOALETA 
STOŁÓWKA
  PLAC ZABAW         KUCHNIA   
 

   

10100000100010001111111111111111111100001111111111110000110000001111111110001000110000001100000010100000100010001000100010100000